Mini Lachspastetli

Preis: 2,00 EUR

Mini Schinkengipfeli

Preis: 1,20 EUR

Mini Wurstweggen

Preis: 1,00 EUR